acp@acp.sk

+421 2 529 222 54

GDPR

AUDIT

Servis meracích a pozorovacích zariadení

Lokalita: Vodné dielo Gabčíkovo

Client: Vodohospodárska výstavba

február 25, 2016

Servis meracích a pozorovacích zariadení

Zákazník
Lokalita
Zariadenie
Vodohospodárska výstavba
Vodné dielo Gabčíkovo
Servis meracích a pozorovacích zariadení – 56 meracích staníc, 900 snímačov

Comments are closed.