acp@acp.sk

+421 2 529 222 54

GDPR

AUDIT

Malá vodná elektráreň

Lokalita: Dobrohošť

Client: Vodohospodárska výstavba

február 23, 2016

Malá vodná elektráreň

Zákazník
Lokalita
Zariadenie
Vodohospodárska výstavba
Dobrohošť
Malá vodná elektráreň – kompletná dodávka VN, NN a slaboprúd

Comments are closed.