acp@acp.sk

+421 2 529 222 54

GDPR

AUDIT

Štúdie:

 • vypracovanie investičných zámerov
 • zadaní projektov pre stavebné konanie
 • tendrových dokumentácií v časti elektro.

Projekty:

 • projektovanie elektrotechnických zariadení pre realizáciu stavieb v oblasti elektro časti technologickej a stavebnej.

Dodávky:

 • výrobných dokumentácií
 • technologických celkov
 • elektrické rozvodné VN, NN
 • vzdušné a káblové vedenia
 • slaboprúd
 • motorické inštalácie
 • meranie a regulácia EPS, EZS
 • riadiace dispečingy.

Oživenie:

 • všetkých dodávok a technologických zariadení
 • zaškolenie obsluhy
 • trenažéry
 • vypracovanie prevádzkových predpisov.

Servis:

 • pravidelná údržba a preventívny servis na technologických celkoch a všetkej elektrickej infraštruktúre NN a VN

Montáže:

 • komunikačné trasy káblové, rádiové, GSM
 • štrukturované a počítačové siete
 • telefónne rozvody, rozvody TV a rádia
 • priemyselná televízia.

Revízie:

 • technických zariadení
 • odborná prehliadka a odborné služby do 1000V, nad 1000V a bleskozvodov.

Tvorba SW:

 • tvorba aplikačného SW pre riadenie technológií, dopravných systémov, elektrických systémov, systémov na báze využitia obnoviteľných zdrojov
 • monitoring a vizualizácia.