acp@acp.sk

+421 2 529 222 54

GDPR

AUDIT

 • Energetika

  Powen

  Vyvedenie výkonu – Vanadium Redox Battery...

 • Energetika

  Powen

  Vyvedenie výkonu 22kV bioplynová stanica...

 • Energetika

  Vodohospodárska výstavba

  Malá vodná elektráreň...

 • Energetika

  Vodohospodárska výstavba

  Systém automatického zberu dát z elektromerov...

 • Energetika

  EMERSON a.s.

  Riadenie budenia špeciálnych transformátorov na báze jednočipového mikroprocesora...

 • Energetika

  Automatické tlakové stanice

  RS typových tlakových staníc pre zásobovanie vodou – 10 ATS...

 • Potravinársky priemysel

  Milking

  Prerábka dvoch zváracích strojov nerezových nádob a plechov...

 • Potravinársky priemysel

  Milking

  Výmena riadiaceho systému a dorábka softvérového modulu na komunikáciu s dopravníkovým systémom...

 • Potravinársky priemysel

  Cloetta

  Rekonštrukcia automatickej linky na výrobu cukríkov...

 • Potravinársky priemysel

  Senická mliekáreň

  Riadenie spracovania mlieka  ...