acp@acp.sk

+421 2 529 222 54

Dopravné systémy

  • kamerové dohľady
  • meranie fyzikálnej veličiny
  • detekčné systémy
  • údržbové meranie
  • premenlivé dopravné značenia SD
  • elektrická zabezpečovacia signalizácia
  • meranie a sčítanie dopravy
  • centrálny riadiaci systém a vizualizácia

Riadiace systémy

  • programovanie
  • oživenie PCC
  • Siemens
  • Mitsubishi
  • Allen Bradley
  • Schneider electric

Elektrické systémy

  • výroba rozvádzačov
  • kabeláž
  • pohony
  • frekvenčné meranie E3S,EPS

Vizualizácia procesov

  • komponenty a tvorba SW pre vizualizáciu technologických a dopravných procesov na báze Win CC, Promotic, Reli…

Technológie pre priemysel

  • automatické linky
  • dopravníky
  • baliace linky
  • plniace linky
  • paletovacie linky
  • zváracie automaty
  • kamerové, detekčné systémy

Comments are closed.