acp@acp.sk

+421 2 529 222 54

GDPR

AUDIT

Ciele a smerovanie firmy:

Základnou orientáciou firmy je dodávať našim zákazníkom vysokokvalitné, spoľahlivé a cenovo prístupné produkty a prístroje pre široký rozsah automatizačnej techniky od renomovaných svetových a európskych výrobcov.
Cieľom je maximálna spokojnosť zákazníkov, čo je možné dosiahnuť najmä prostredníctvom neustáleho zdokonaľovania poskytovaných služieb. Mieru týchto služieb určujú vždy požiadavky zákazníka, pričom cieľom je nájsť komplexné, cenovo a technicky optimálne riešenie. Táto požiadavka je dosahovaná pomocou týchto činností:

  • presná identifikácia potrieb a požiadaviek zákazníka
  • návrh riešenia zadanej úlohy
  • komplexná dodávka navrhnutej techniky ako generálny dodávateľ
  • tvorba aplikačného softwaru
  • zaškolenie obsluhy a údržby
  • ďalšia technická podpora a servis
  • poradenstvo

Overená kvalita

Spoločnosť ACP AuComp, s.r.o. prešla procesom certifikácie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001. Všetky produkty ktoré ponúkame na slovenskom trhu sú certifikované podľa noriem ISO 9000 a zodpovedajú platným normám Európskej únie. Od roku 2014 boli firme pridelené certifikáty zavedeného environmentálneho manažérstva ISO 14001 a manažérstva BOZP – STN OHSAS 18001. Manažment firmy je taktiež držiteľom osvedčenia vydaného podľa §26 odst. 1 zákona 2015/2004 o ochrane utajovaných skutočností.

 

História

Firma ACP AuComp, s.r.o. od svojho vzniku v roku 2002 zabezpečila značný rozsah techniky vyspelých projektov a vecne sa podieľala na prácach pre najväčšie slovenské firmy ako Národná diaľničná spoločnosť, Enel a.s., VV š.p., Siemens, Slovenská správa ciest atď. Práve pre kvalitných pracovníkov a manažment je ACP AuComp ten správny klient.